Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2008-2009: 1η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ eTwinning ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Και γι' αυτή τη συνεργασία, το σχολείο μας έλαβε την ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας!


Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο "ORGANIC FOOD AROUND EUROPE" συνεργαστήκαμε με άλλα εννέα ευρωπαϊκά σχολεία, (συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας και του Γυμνασίου Λευκώνα), με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα στη χώρα τους. Στο τέλος προγράμματος συγκρίναμε τα ευρήματά μας με τα ευρήματα των άλλων χωρών.

Ειδικότερα, ετοιμάσαμε δύο παρουσιάσεις, μία στα Ελληνικά και μία στα Αγγλικά, σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα. Διεξαγάγαμε μία ποσοτική έρευνα στο σχολείο μας, για να διαπιστώσουμε τις απόψεις των συμμαθητών μας για τα βιολογικά προϊόντα. Τα ερευνητικά μας ευρήματα παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων στο δικτυακό τόπο (twinspace), του αντίστοιχου προγράμματος.