Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2010-2011: Παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα"

Σας παρουσιάζουμε πληροφορίες για το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από μαθητές και μαθήτριες του ΕΠΑΛ Νιγρίτας, κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με τίτλο:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ένα διαθεματικό project στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑΛ Νιγρίτας
στο πρόγραμμα της UNICEF
«Σχολεία – Υπερασπιστές των Παιδιών»

Οι μαθήτριες και μαθητές του τμήματος Α4, χωρίστηκαν σε ομάδες και αναζήτησαν υλικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο περιβάλλον, στην υγεία, στον πολιτισμό, στην εργασία, στην οικογένεια, στην ποιότητα ζωής.


Επίσης, αναζητήθηκαν πληροφορίες για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Υπήρξε συνεχής επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ Νιγρίτας, την UNESCO Σερρών και τη UNICEF Ελλάδας. Άλλωστε, οι δύο υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος είναι εξουσιοδοτημένοι εθελοντές της UNICEF.

Στο πλαίσιο του project που ξεκίνησε, έχουν δημιουργηθεί παρουσιάσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού. Αξιοποιήθηκαν διαθεματικά ενότητες των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε εντός του Δεκέμβρη μία εκδήλωση αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενταγμένη στη δράση του ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ με τίτλο: «Σχολεία – Υπερασπιστές των Παιδιών» της UNICEF.  Τα παιδιά στην εκδήλωση αυτή παρουσίασαν το υλικό τους και δημιούργησαν σχετικές αφίσες, οι οποίες είναι αναρτημένες σε διάφορα σημεία του σχολείου.
Ακόμη, οι μαθητές του Α4 ενημερώθηκαν για την ηλεκτρονική τοποθεσία της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και πλοηγήθηκαν σ’ αυτήν, ειδικά στο δικτυακό τόπο που είναι αφιερωμένος στα παιδιά της ηλικίας τους, με τίτλο «ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», σε μία προσπάθεια των υπεύθυνων καθηγητών να τους βοηθήσουν στο να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και τους τρόπους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, όταν κάνουν χρήση του διαδικτύου.


Τέλος, τα παιδιά μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές ενημέρωσαν σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης της Νιγρίτας, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και τη δράση της UNICEF, διανέμοντας εκπαιδευτικό υλικό, διαμορφωμένο κατάλληλα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο στάλθηκε γι’ αυτόν το σκοπό από τη UNICEF.

Οι Συντονιστές του Προγράμματος

Τσακιρίδου Δόμνα
Φιλόλογος ΕΠΑΛ Νιγρίτας

Μπιτζιώνης Βασίλειος
Διευθυντής ΕΠΑΛ Νιγρίτας